Opstelling bodem/water warmtepomp

Soorten warmtepompen

Soorten warmtepompen.

Warmtepompen bestaan in verschillende varianten. In praktijk is het meestal kiezen tussen een geothermische warmtepomp die zijn warmte aan de bodem onttrekt of een systeem dat warmte uit de buitenlucht haalt. Welke variant voor jou het meest geschikt is, hangt af van je woonomstandigheden (open bebouwing met een ruime lap grond, appartement …) en van het beschikbare budget.

Verticale captatie (bodem/water)

 • Bodem/water warmtepompen gebruiken de bodem als warmtebron
 • De lussen worden in de diepte aangebracht met putboringen tussen 50 en 150 m.
 • Via een bodemonderzoek stelt men vast hoeveel putboringen er nodig zijn om te voorzien in de vereiste warmtebehoefte.
 • Op boringen tot 100 m geldt een meldingsplicht. Afhankelijk of je in een waterwinningsgebied zit zou een vergunning nodig zijn.
 • Om de putboringen uit te voeren, is een zekere bereikbaarheid van je bouwgrond noodzakelijk. Dit kan soms voor problemen zorgen (bijvoorbeeld bij rijwoningen).

Voordelen

 • Systeem met het hoogste rendement.
 • Minder beschikbare tuinoppervlakte nodig.
 • Passieve koeling mogelijk (zelfs beter dan bij horizontale captatie).

Nadelen

 • Duurste oplossing door putboringen.
 • Putboringen praktisch niet altijd mogelijk.

Warmtepomp met lucht als warmtebron

 • We onderscheiden de lucht/lucht- en lucht/water-warmtepompen. Beide systemen gebruiken de buitenlucht om warmte aan te onttrekken.
 • Zijn goedkoper dan geothermische systemen, maar bieden ook lager rendement.
 • Een aerothermische warmtepomp bestaat uit een buiten- en een binnenunit.
 • De buitenunit moet op een beschutte plek buiten staan of aan de gevel gemonteerd worden.
 • Plaatsing buitenunit moet zo gebeuren opdat er een goede luchtcirculatie mogelijk is.
 • Geschikt voor kleinere woningen of zeer goed geïsoleerde woningen. Kan ook in de wintermaanden aan beperkte energievraag voldoen.
 • Mocht de warmtepomp niet voldoende energie ut de buitenlucht kunnen onttrekken, is er altijd een mogelijkheid om een back-up te voorzien.

Voordelen

 • Lage investeringskost.
 • Zeer geschikt voor appartementen.
 • Geen impact op tuin.

Nadelen

 • Minder hoog rendement.
 • Pas echt goede werking in zeer degelijk geïsoleerde woning.
 • Geen passieve koeling mogelijk.

Horizontale captatie (bodem/water)

 • De tuin is de warmtebron.
 • Op een diepte van ongeveer 0,8 m tot 1,5 m ligt een buizennetwerk ingegraven waardoor een vloeistof stroomt die de warmte aan de grond onttrekt. Ook zonnestraling en regenval verhogen de warmteafgiftecapaciteit van de grond.
 • De warmtepomp die zich in het huis bevindt, drijft deze warmte onder druk verder op.
 • Een grasveld is meest geschikt om de opname van warmte door de grond te bevorderen.
 • Vermijd bebouwing en omvangrijke beplanting boven het captatienet.
 • De afmetingen van het captatienet variëren naargelang de grondsamenstelling, het vochtgehalte en het vermogen van de warmtepomp. Om een woning van 200 m² te verwarmen, heb je zo’n 250 m² vrije grondoppervlakte nodig.

Voordelen

 • Verhouding kostprijs/rendement.
 • Geen onderhoud.
 • Passieve koeling mogelijk.

Nadelen

 • Voldoende beschikbare tuinoppervlakte nodig.
 • Minder duur dan verticale captatie maar investering blijft aanzienlijk.

Warmtepompen met grondwater als warmtebron (open systemen)

 • De open systemen maken gebruik van het grondwater om warmte aan te onttrekken.
 • Na gebruik wordt het opgepompte grondwater opnieuw in dezelfde waterlaag geloosd (bij wet verplicht).
 • Financieel niet interessant voor particulieren. Investering loont pas de moeite bij een warmtevraag van boven de 25 kW.
 • Voor een gemiddelde woning volstaat een warmtepomp van 6 tot 8 kW. Een warmtepomp met grondwater heeft in een woning meer energie nodig om het grondwater op te pompen dan het in verhouding warmte oplevert.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *