Soorten warmtepompen

Soorten warmtepompen.

Warmtepompen bestaan in verschillende varianten. In praktijk is het meestal kiezen tussen een geothermische warmtepomp die zijn warmte aan de bodem onttrekt of een systeem dat warmte uit de buitenlucht haalt. Welke variant voor jou het meest geschikt is, hangt af van je woonomstandigheden (open bebouwing met een ruime lap grond, appartement …) en van het beschikbare budget.

Verticale captatie (bodem/water)

 • Bodem/water warmtepompen gebruiken de bodem als warmtebron
 • De lussen worden in de diepte aangebracht met putboringen tussen 50 en 150 m.
 • Via een bodemonderzoek stelt men vast hoeveel putboringen er nodig zijn om te voorzien in de vereiste warmtebehoefte.
 • Op boringen tot 100 m geldt een meldingsplicht. Afhankelijk of je in een waterwinningsgebied zit zou een vergunning nodig zijn.
 • Om de putboringen uit te voeren, is een zekere bereikbaarheid van je bouwgrond noodzakelijk. Dit kan soms voor problemen zorgen (bijvoorbeeld bij rijwoningen).

Voordelen

 • Systeem met het hoogste rendement.
 • Minder beschikbare tuinoppervlakte nodig.
 • Passieve koeling mogelijk (zelfs beter dan bij horizontale captatie).

Nadelen

 • Duurste oplossing door putboringen.
 • Putboringen praktisch niet altijd mogelijk.

Warmtepomp met lucht als warmtebron

 • We onderscheiden de lucht/lucht- en lucht/water-warmtepompen. Beide systemen gebruiken de buitenlucht om warmte aan te onttrekken.
 • Zijn goedkoper dan geothermische systemen, maar bieden ook lager rendement.
 • Een aerothermische warmtepomp bestaat uit een buiten- en een binnenunit.
 • De buitenunit moet op een beschutte plek buiten staan of aan de gevel gemonteerd worden.
 • Plaatsing buitenunit moet zo gebeuren opdat er een goede luchtcirculatie mogelijk is.
 • Geschikt voor kleinere woningen of zeer goed geïsoleerde woningen. Kan ook in de wintermaanden aan beperkte energievraag voldoen.
 • Mocht de warmtepomp niet voldoende energie ut de buitenlucht kunnen onttrekken, is er altijd een mogelijkheid om een back-up te voorzien.

Voordelen

 • Lage investeringskost.
 • Zeer geschikt voor appartementen.
 • Geen impact op tuin.

Nadelen

 • Minder hoog rendement.
 • Pas echt goede werking in zeer degelijk geïsoleerde woning.
 • Geen passieve koeling mogelijk.

Horizontale captatie (bodem/water)

 • De tuin is de warmtebron.
 • Op een diepte van ongeveer 0,8 m tot 1,5 m ligt een buizennetwerk ingegraven waardoor een vloeistof stroomt die de warmte aan de grond onttrekt. Ook zonnestraling en regenval verhogen de warmteafgiftecapaciteit van de grond.
 • De warmtepomp die zich in het huis bevindt, drijft deze warmte onder druk verder op.
 • Een grasveld is meest geschikt om de opname van warmte door de grond te bevorderen.
 • Vermijd bebouwing en omvangrijke beplanting boven het captatienet.
 • De afmetingen van het captatienet variëren naargelang de grondsamenstelling, het vochtgehalte en het vermogen van de warmtepomp. Om een woning van 200 m² te verwarmen, heb je zo’n 250 m² vrije grondoppervlakte nodig.

Voordelen

 • Verhouding kostprijs/rendement.
 • Geen onderhoud.
 • Passieve koeling mogelijk.

Nadelen

 • Voldoende beschikbare tuinoppervlakte nodig.
 • Minder duur dan verticale captatie maar investering blijft aanzienlijk.

Warmtepompen met grondwater als warmtebron (open systemen)

 • De open systemen maken gebruik van het grondwater om warmte aan te onttrekken.
 • Na gebruik wordt het opgepompte grondwater opnieuw in dezelfde waterlaag geloosd (bij wet verplicht).
 • Financieel niet interessant voor particulieren. Investering loont pas de moeite bij een warmtevraag van boven de 25 kW.
 • Voor een gemiddelde woning volstaat een warmtepomp van 6 tot 8 kW. Een warmtepomp met grondwater heeft in een woning meer energie nodig om het grondwater op te pompen dan het in verhouding warmte oplevert.

Hoe en waarom? Een korte uitleg over de werking.

Hoe en waarom

Een warmtepomp kan je het beste vergelijken met een omgekeerde koelkast. Het is een bijzonder energiezuinig alternatief voor een traditionele cv-ketel.

HOE WERKT EEN WARMTEPOMP?

 • Onttrekt warmte uit de aarde, het water of de lucht.
 • De warmte wordt vervolgens op een hogere temperatuur gebracht door compressie (drukverhoging) en zo in de woning gepompt om de centrale verwarming aan te sturen.
 • Energieverbruik is laag omdat er enkel elektrische stroom nodig is om de compressor aan te drijven. De rest komt van de aanwezige warmte uit de natuur.
 • Heeft enkel zin in een degelijk geïsoleerde woning. Een warmtepomp werkt op relatief lage temperatuur en verwarmt het water van het verwarmingscircuit tot 35 à 40°C. Om hiermee een woning warm te krijgen, mogen er geen grote warmteverliezen zijn.
 • Combineer bij voorkeur met verwarmingssystemen op lage temperatuur (zoals vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren). Hoge temperaturen zijn nefast voor het rendement van de warmtepomp en zullen het verbruik doen stijgen.
 • Ook bruikbaar om te koelen als het een omkeerbaar toestel betreft. Opgelet: als je de warmtepomp ook als koelinstallatie gebruikt, heeft dat een negatief effect op de berekening van het E-peil.
 • Kan eveneens sanitair water opwarmen.
 • Aanduiding rendement gebeurt met de COP-waarde (Coefficient Of Performance) of de verhouding tussen de hoeveelheid afgegeven warmte tegenover de hoeveelheid verbruikte energie.
 • Hoe hoger de COP, hoe beter. Een COP van minstens 4 is aangeraden.

WAAROM?

 • Milieuvriendelijk
 • Bijzonder laag energieverbruik. Tot 40 % minder in vergelijking met een klassieke aardgas- of stookolieverwarming.
 • Heeft enkel een minimum aan elektrische stroom nodig, maar geen aardgas of stookolie.
 • Geen afvoergassen.
 • Behoorlijke vermindering van de uitstoot aan CO2.
 • Met een warmtepomp voldoet u aan de EPB-eis van hernieuwbare energie
 • Het systeem vergt minder onderhoudskosten dan een traditionele cv-ketel.
 • Gecombineerd met PV-panelen verwarmt u bijna energie neutraal, en bent u bijna onafhankelijk van energiemaatschappijen.

Meer informatie nodig?

klik hier voor een afspraak! We maken de nodige tijd zodat alles duidelijk wordt.